W związku z często zadawanymi nam pytaniami, zebraliśmy je w tym miejscu wraz z odpowiedziami.

1.Co to jest PKK?

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia musi mieć utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę –PKK. Dokument ten uzyskuje się w lokalnym Wydziale Komunikacji. W praktyce jest to wydrukowana kartka z Twoimi danymi i 20-cyfrowym numerem. Aby go uzyskać trzeba udać się do urzędu, wypełnić na miejscu stosowny formularz i posiadać ze sobą:

– dokument tożsamoÅ›ci (dowód os. lub paszport)

– zdjÄ™cie o wymiarach 3,5 x4,5cm (takie jak do paszportu)

– orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do badaÅ„ kierowców

Jeśli nie masz 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców i ich obecność w urzędzie w chwili składania wniosku. W przypadku posiadania innych kategorii prawa jazdy wymagana jest jego kopia i wgląd do oryginału. Obcokrajowcy przedstawiają kartę stałego pobytu.

2. Mam 17 lat. Czy mogę już przyjść na kurs prawa jazdy kat B?
Prawo jazdy kat B może otrzymać osoba, która ukończyła 18 lat. Kurs można rozpocząć na 3 miesiące wcześniej, czyli w wieku 17 lat i 9 miesięcy. Egzamin państwowy można zdawać na 1 miesiąc przed 18 rokiem życia, ale dokument odbiera się i tak po ukończeniu 18lat

3. Czy jest jakaś górna granica wieku zapisywania się na kurs?
Nie. O tym, czy dana osoba może otrzymać prawo jazdy decyduje lekarz uprawniony do badaÅ„ kierowców. Jeżeli stwierdzi on, że ktoÅ› jest zdolny do prowadzenia pojazdu i nie ma do tego przeciwwskazaÅ„ – zapraszamy na kurs.

4. Jakie dokumenty muszę mieć, żeby zapisać się na kurs?
Wystarczy numer PKK i pesel

5. Czy rozpoczynając kurs na prawo  jazdy trzeba obowiązkowo  posiadać zaświadczenie lekarskie?

Rozpoczynając kurs trzeba posiadać numer PKK. Aby otrzymać ten numer w Starostwie, musisz przedstawić orzeczenie lekarskie. Przynosząc mi numer PKK wiem, że kursant został przebadany i dopuszczony do szkolenia.

6. Czy posiadacie u siebie takie pojazdy jak na egzaminie państwowym?

Nasz Hyundai i20 jest identyczny z tym na egzaminie (przy zapisywaniu się na egzamin możesz wybrać wersję samochodu przed lub po modernizacji). Szkoła wymienia pojazdy w podobnym czasie co ośrodek egzaminujący, aby nasi kursanci mieli możliwość nauki na takim samym samochodzie jaki jest na egzaminie.

7. Czy wasz plac manewrowy jest taki sam jak w WORD?
Każdy ośrodek szkolenia kierowców musi mieć łuk o wymiarach takich jak w przepisach. Różnice mogą wystąpić w rodzaju nawierzchni i kolorach linii. WORD w Szczecinie posiada nawierzchnię asfaltową z żółtymi liniami, my mamy plac betonowy z żółtymi liniami.

Dodatkowo posiadamy wyznaczone „miejsca parkingowe” na potrzeby dodatkowych ćwiczeń praktycznych.

8. SkÄ…d zaczynajÄ… siÄ™ jazdy?
W każdym mieście „startujemy” z wcześniej umówionych punktów, znanym osobom szkolonym. Zwykle są to łatwo dostępne miejsca w okolicy centrum, czasami umawiamy się w miejscu zamieszania osoby szkolonej, pod miejscem pracy czy tez pod szkołą.

9. Czy można w trakcie jazd zmienić instruktora ?.

Tak, można zmienić Aleksandra na Rafała i odwrotnie. Chociaż w praktyce nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś na nas narzekał i chciał zmiany na kolegę… Za to my się czasami zamieniamy 

10. Jakie są wymagane dokumenty aby zaplanować egzamin?

1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) , ewentualnie również upoważnienie dla osoby która nas rejestruje.

2. potwierdzenie opłaty za egzamin (w wybranej wersji)

3. numer PKK

Istnieje tez możliwość umówienia się on-line. Szczegóły na www.word.szczecin.pl

11. Nie mam ważnego dowodu osobistego. Czy mogę zaplanować egzamin i przystąpić do niego?

Przy zapisywaniu się na egzamin prawa jazdy wymagany jest dowód tożsamości, tj. dowód osobisty, ważny paszport lub karta pobytu (legitymacja szkolna, studencka nie jest dokumentem tożsamości).

W przypadku gdy osoba jest w trakcie wyrabiania dowodu osobistego, zapis na egzamin możliwy jest po przedstawieniu zaświadczenia z urzędu o wyznaczonym terminie odbioru dowodu. Egzamin w takim wypadku wyznaczany jest najwcześniej w dniu następnym po terminie odbioru dokumentu. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn dokument nie będzie gotowy do odbioru w wyznaczonym terminie, należy być świadomym że do egzaminu nie będziemy dopuszczeni.

12. Czy egzaminator może nie dopuścić zgłaszającą się osobę do egzaminu?

Tak, jeśli zgłaszający nie ma przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub karty stałego pobytu). Również gdy w chwili zgłoszenia się na egzamin kandydat nie wykazuje odpowiedniej sprawności fizycznej i/lub psychicznej, lub nie ma odpowiedniego ubioru, także nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

13. Ile dni ma ośrodek egzaminacyjny na wyznaczenie egzaminu po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów?

Ustawowo 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W praktyce zdarzało się czekać dłużej.

14. Czy można umówić się na egzamin telefonicznie, lub poprzez e-mail?      

Istnieje tez możliwość umówienia się on-line. Szczegóły na www.word.szczecin.pl

15  Co mam zrobić po zdanym egzaminie praktycznym?    

Pogratulować! Za jakieś 2 tygodnie powinno być do odbioru w Starostwie/ Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta właściwym dla miejsca zameldowania. Proces produkcji dokumentu można śledzić tu: http://kierowca.pwpw.pl/

16. Jak długo ważny jest egzamin teoretyczny?

Wg aktualnych przepisów zdany egzamin teoretyczny ważny jest bezterminowo.

17. Chciałbym zdawać w innym mieście. Co mam zrobić?

Trzeba złożyć pisemną dyspozycję w WORD z prośbą o przesłanie dokumentów do innego, wskazanego Ośrodka Egzaminacyjnego. Nie ma możliwości „zabrania” dokumentów i zawiezienia ich tam samemu.

18. Jak długo ważny jest mój kurs Prawa Jazdy?

Szkolenia ukończone po 1 lipca 1998r ważne są bezterminowo.

19. Ponad rok temu nie zdałem egzaminu praktycznego, później nie mogłem przystąpić do egzaminu. Co teraz?

Jeżeli przez ponad rok nie było kolejnego podejścia do egzaminu, prawdopodobnie Twoje dokumenty są już odesłane z WORD do Twojego Starostwa. W tym celu należy złożyć tam pisemną dyspozycję z prośbą o ponowne odesłanie ich do WORDU lub udać się do starostwa w celu wyrobienia nowego numeru PKK (różne starostwa różnie to praktykują). Z numerem PKK możesz się zarejestrować do ponownego egzaminu.

20. Mam prawo jazdy, ale długo nie jeździłem. Czy mogę wykupić szkolenie praktyczne w celu przypomnienia techniki jazdy?
Oczywiście. Oferujemy dodatkowe godziny praktyczne dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności, czy też po prostu w celu przypomnienia zasad jazdy przy długim braku praktyki za kierownicą. Preferujemy jazdę naszym pojazdem, ale jak ktoś się uprze – przeprowadzimy szkolenie na jego aucie.

21. Do tej pory robiłem kurs w firmie XXXX, czy mogę przyjść do was i kontynuować naukę w waszej szkole?
Tak, należy jednak doprowadzić do „zwrócenia” przez dotychczasowy OSK Twojego numeru PKK.