W teście musimy udzielić odpowiedzi na 32 pytania (20 podstawowych i 12 specjalistycznych ), które są punktowane od 1 do 3 punktów. Są to testy jednokrotnego

wyboru, aby zaliczyć test musisz uzyskać minimum 68 z 74 możliwych do zdobycia punków.

Poniżej szczegóły testów:

Część podstawowa (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK / NIE
 • pytania ilustrowane sÄ… klipami filmowymi lub zdjÄ™ciami z realnych sytuacji drogowych
 • 20 sekund na zapoznanie siÄ™ z treÅ›ciÄ… pytania
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 10 pytaÅ„ o wysokim znaczeniu dla bezpieczeÅ„stwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 6 pytaÅ„ o Å›rednim znaczeniu dla bezpieczeÅ„stwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeÅ„stwa (1 punkt)

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru A / B / C
 • pytania ilustrowane sÄ… w miarÄ™ potrzeb odpowiednimi zdjÄ™ciami lub grafikami
 • 50 sekund na zapoznanie siÄ™ z pytaniem i udzielenie odpowiedzi

Podział:

 • 6 pytaÅ„ o wysokim znaczeniu dla ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o Å›rednim znaczeniu dla bezpieczeÅ„stwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeÅ„stwa ruchu drogowego (1 punkt)

banner-supervising

Driving a car